De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Tijdens de laatste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 april j.l. kwamen drie thema’s aan de orde: milieu, wonen en verkeer. Iedereen kon vertellen wat hij/zij binnen die thema’s belangrijk vond. Hieronder vind je de uitkomsten. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om een van deze thema’s op te pakken, kunnen zich melden bij Malou van Hintum: secretaris@deoudemorsch.nl

(1) Voor milieu: het stimuleren van groene daken en zonnepanelen; het reduceren van geluids- en geurhinder door horeca en evenementen; wateropslag op daken; reductie van fijnstof; minder tegels (ontstening) & meer groen; distributiepunten voor postpakketten (om het aantal automobiele postbezorgers te reduceren); collectieve warmtevoorziening; meer autovrije/autoluwe straten en stimuleren autodelen; en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

(2) Voor wonen: wie een woning koopt, moet er zelf gaan wonen (stop AirBNB en verkamering); geen hoogbouw te dicht bij het centrum (vanwege uitzicht en windshifts); meer sociale huurwoningen; tegengaan scheefhuur.

(3) Voor verkeer: het creëren van alternatieve parkeergelegenheid na de sloop van de Morspoortgarage; betere handhaving van het parkeerverbod, m.n. voor afhalers van voedsel (begin Narmstraat), ‘drugsparkeerders’ en voor langparkeerders op het gedeelte voor voetgangers in de Morsstraat; bord ‘doodlopende weg’ bij Morspoortbrug plaatsen om rondjes rijden van toeristen te voorkomen; fietsenstalling in de Morsstraat; geen enkele vorm van doorgaand verkeer door de Morsstraat; geen fietspad vanaf het station door de wijk (dat heeft geen logisch vervolg); brommers weg uit de gehele stad (van sommige typen is de uitstoot milieuvervuilender dan van auto’s).

Fijne zomer!

Malou van Hintum, secretaris@deoudemorsch.nl