De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad

De Leidse binnenstad bloeit! De inspanningen van de gemeente om de binnenstadseconomie te stimuleren, de stad leuker en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben gewerkt.
Maar er is ook een keerzijde: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand publiek, meer zwerfafval, meer verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en fietsen. In de Leidse binnenstad wonen circa 20.000 mensen. Ook met hun belangen moet rekening worden gehouden. Het gaat om een goede balans tussen wonen, werken en leven in de binnenstad. Dat is het beste recept voor een vitale binnenstad op langere termijn.

De Leidse wijk- en buurtverenigingen in de binnenstad roepen de politieke partijen daarom op om:

 1. Bij toekomstig beleid voor de binnenstad (programma binnenstad, evenementennota, horecavisie, het cultuurkwartier, etc.) de belangen van bewoners evenwichtig mee te nemen en daarvoor criteria op te stellen. Naast belangen van ondernemers (en evenementenorganisatoren) dient evenzeer rekening te worden gehouden met het woon- en leefklimaat van bewoners.
 2. Bij de evaluatie van de evenementennota het huidige aantal evenementen en het maximale geluidsniveau kritisch te bezien en tevens aanvullende inhoudelijke criteria te stellen aansluitend op het Leidse profiel ‘kunst en kennis’.
  Bij de evenementen lijkt de balans doorgeslagen richting meer publiek en vermaak, veelal nog meer van hetzelfde. Sommige evenementen leveren bovendien bijzonder veel overlast op voor omwonenden. Er zou meer op de inhoud van evenementen moeten worden gestuurd, aansluitend op het Leidse profiel ‘kunst en kennis’. Bij gelijke geschiktheid krijgt een evenement voorrang dat het best aansluit bij het profiel kunst en kennis.
 3. In een volgende Horecavisie niet meer af te wijken van de vastgestelde regels.
  Op de Nieuwe Rijn is de gemeente achteraf akkoord gegaan met meer horeca dan in de Horecavisie is toegestaan. Dat is niet goed geweest voor het vertrouwen van burgers in de politiek en kan bovendien leiden tot ongewenste precedentwerking.
 4. De verkamering van woonbuurten te beperken door o.a. per straat en/of buurt in het bestemmingsplan een maximumnorm vast te leggen over het aantal verkamerde woningen en bij verkamering van een woning een inpandige fietsenstalling verplicht te stellen.
  Het aantal verkamerde woningen in de hele stad stijgt, waardoor ook de nadelen daarvan zichtbaar worden. Recent heeft de Raad bouwkundige voorwaarden gesteld aan onttrekkingsvergunningen en dat is een eerste stap. Een te hoog percentage verkamerde woningen in straten en buurten kan echter leiden tot een onevenwichtige bevolkingssamenstelling en overlast, denk bijvoorbeeld aan Transvaal, de Pieterswijk en Hogewoerd e.o. Dit is slecht voor de sociale cohesie en leefbaarheid.
 5. Samen met de wijkverenigingen de gevolgen van Airbnb in kaart te brengen en op grond daarvan maatregelen te formuleren om nadelige gevolgen voor buurtbewoners te voorkomen.
  In Leiden zijn circa 300 Airbnb-panden. Daarvan lijkt een aantal permanent in gebruik als hotel, met dagelijks groepen nieuwe gasten en schoonmaakbusjes op de stoep, en overlast voor de buurt. Indirecte nadelen van Airbnb zijn dat de buurpanden niet verzekerd blijken bij brand en er sprake is van waardevermindering van omliggende panden. Vooralsnog heeft de gemeente gekozen geen voorwaarden te stellen aan Airbnb.
 6. Bij projecten van marktpartijen burgers tijdig te informeren, vooraf kwaliteitseisen te stellen waaraan de participatie van burgers bij deze projecten moet voldoen en dit achteraf te verifiëren .
  Private investeerders kunnen een goede bijdrage leveren aan de Leidse binnenstad. Bijvoorbeeld met nieuwe culturele initiatieven, horeca of woningen. Belangrijk is wel dat bewoners niet op achterstand worden gezet bij de informatievoorziening en betrokkenheid. Tot nu toe schort het vaak aan de participatie van bewoners bij dit soort initiatieven door het ontbreken van kwaliteitseisen waaraan participatie zou moeten voldoen.

Veel gaat goed in de Leidse binnenstad en dit moet ook zo blijven! Graag gaan we met alle politieke partijen en het nieuwe college straks in gesprek over hoe we het woonklimaat en de leefbaarheid in de Leidse binnenstad verder kunnen versterken.

Buurt- en wijkverenigingen De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, Maredorp de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-West, Transvaal, Tussen de Rijnen en Zeeheldenbuurt.