De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Artikel in Leidsch Dagblad over Rosmolen

Op 27 october 2017 schreef het Leidsch Dagblad over de strijd die we gevoerd hebben voor het behoud van de Rosmolen.