De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Bereid je voor op de ALV !

Op 21 april  (zie agenda) aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de buurtvereniging De Put in de Oude Morsch. Alle leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd voor deze vergadering.

Ter voorbereiding kunt u hieronder de concept notulen van de vorige ALV bekijken.

16APR19 ALV Concept Notulen