De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Leefbaarheid in kaart

Bijgevoegd het (globale) overzicht van de leefbaarheid in d’Oude Morsch in 2018 (net gepubliceerd). Dit is het resultaat van het tweejaarlijks onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken sinds 1999 in Nederland uitvoert op basis van zo’n 100 indicatoren. De resultaten voor 2016 en de ontwikkeling tussen 2014-16 staan – ter vergelijking – in m’n concept Wijkplan (04/04’18) onder het kopje “Analyse”. Hier staat ook een uitgebreide toelichting in van de methoden, criteria, etc. in.

Nog even:

Daarbij gaat het onder meer over:

  • De aanwezigheid van voldoende voorzieningen, zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer
  • Zaken die de mate van (sociale) veiligheid bepalen, zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer
  • Zaken die te maken hebben met het milieu, zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteiten geluidsoverlast
  • De kwaliteit van de openbare ruimte zoals die tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, autowrakken of zeerlangparkeerders, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken en straten
  • Sociale kenmerken, zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp
  • De mate waarin de overheid de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet handhaaft.

Conclusie is dat de algemene leefbaarheid – afgezet tegen het Nederlandse gemiddelde – in onze buurt heel goed is. Kijk je naar de onderliggende 5 dimensies dan is dit vooral toe te schrijven aan de dimensie “Voorzieningen”. Daarnaast  doen “Bewoners” (o.m. sociale samenhang) het redelijk goed en “Woningen” (beschikbaarheid) net voldoende (een lichte achteruitgang t.o.v. 2016 waarbij verkamering ook een rol speelt). 

Op “Fysieke omgeving” doen we het daarentegen slecht en op “Veiligheid” nog slechter. Het beeld is voor beiden dezelfde als in 2016 – geen verbetering in 2018 dus.

Het volgende onderzoek wordt medio 2020 uitgevoerd.

Wie meer wil weten:

–   http://www.leefbaarometer.nl – klik op “Kaart” en volg de instructies

–  Leefbaarheid in Nederland 2018  (bijgevoegd)