De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Buurtverenigingen schorten overleg met gemeente op

De 8 Buurtverenigingen Binnenstad, waaronder ook De Put in de Oude Morsch, overleggen voorlopig niet meer met de gemeente omdat met hun inbreng toch niets wordt gedaan.

Dit schrijven ze in een brief aan het college van B&W:

 

Geacht college,

Onlangs zijn de buurtverenigingen van de binnenstad namens uw college benaderd om mee te praten over het project ‘Autoluwe Binnenstad’. Deze vraag hebben de voorzitters in hun vergadering van 13 augustus met elkaar besproken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij op dit moment overleg met uw college, al dan niet door tussenkomst van een extern bureau, niet zinvol achten.

In het afgelopen anderhalf jaar zijn de buurtverenigingen door uw college gehoord over verschillende onderwerpen die de binnenstad raken (evenementenbeleid, horecabeleid, het geluid van evenementen, ophoging parkeergarage, herinrichting Kaasmarkt enz.). Keer op keer hebben wij tot onze grote teleurstelling daarna moeten constateren dat met onze inbreng weinig of niets gedaan wordt. In feite stond van te voren al vast welke richting uw college, al dan niet gesteund door bepaalde andere stedelijke belangengroepen, op zou gaan. Op papier had u aan de verplichte ‘participatie’ voldaan maar de binnenstad buurtverengingen hadden het nakijken.

Het zal vast uw goed recht zijn om met begrippen als ‘participatie’ en ‘inspraak’ zo om te gaan. Nu echter onze inbreng keer op keer zonder meer ter zijde wordt geschoven, achten wij van onze kant het niet meer zinvol om als binnenstad buurtverenigingen nog tijd en energie te besteden aan zogenaamde participatietrajecten waarvan de uitkomst in feite van te voren al vast staat.

Vandaar dat wij besloten hebben om onze medewerking aan dit soort projecten op te schorten.

Met vriendelijke groet,

Arjan Dekker, voorzitter Hogewoerd en omgeving, Aart Martin de Jong, voorzitter Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West, Annemarie Koopman, secretaris Zeeheldenbuurt,  Foppe van Rees Vellinga, voorzitter Pancras-West, Wiecher Steenge, voorzitter Noordvest-Molenbuurt, Nelleke van Varick, voorzitter Tussen de Rijnen, Ben Zech, voorzitter De Put in de Oude Morsch.

Voor alle bovenstaanden,

Arthur Elias, voorzitter Maredorp-de Camp

(20 augustus 2020)