De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Agenda ALV op 28 september

Op maandag 28 september vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Je bent vanaf 19:45 welkom in BFF, het restaurant op de hoek Kruisstraat-Morsstraat.

De vergadering begint om 20:00 uur en dit staat op de agenda:

 

20:00 – 20:10 Opening en welkom voorzitter                    

 

20:10 – 20:20 Voorstelrondje aanwezigen                                          

 

20:20 – 20:30 Voorstellen en voordragen Hugo Stegeman als nieuwe penningmeester

 

20:30 – 20:40 Verslag Kascommissie

 

20:40 – 20:55 Geldzaken / voorstellen

– verhoging advertentietarieven buurtkrant

– verhoging lidmaatschapsgeld p.p. naar €10,00

– gratis abonnement voor kinderen tot 12 jaar

– bankwissel buurtvereniging: van ING naar Triodos

aanmoedigingspremie voor (groene) initiatieven die de buurt aantrekkelijker maken: 25% van de gemaakte kosten, tot een maximum van €100, uit een totaalpotje van €500.

 

20:55 – 21:20 Inventariseren van vragen, klachten & problemen, en van ideeën & initiatieven

Speciaal aandachtspunt: participatietrajecten van de gemeente.

 

21:20 – 22:00 Presentatie Auto Coöperatie Kaasmarkt: blijven autorijden door autodelen

ACK is een autodeelproject opgezet door bewoners uit de wijk Pancras-West, een project dat ook voor onze buurt interessant kan zijn. Want Parkeergarage Morspoort maakt binnenkort plaats voor woningen, en ook in De Oude Morsch zal het aantal parkeerplaatsen verminderen. Tegelijk willen veel autobezitters wel auto blijven rijden en hun auto in de buurt kunnen parkeren. Door samen op een slimme manier auto’s te delen blijft dat mogelijk, en kan de buurt nog groener worden ook – of is dat te mooi om waar te zijn? Levert het niet vooral veel geregel en geëmmer op, en geen auto als je ‘em wel nodig hebt?

Kom luisteren, stel je vragen en oordeel zelf!

 

22:00 Rondvraag en afsluiting

 

Namens het bestuur van de Buurtvereniging De Put in De Oude Morsch,

secretaris Malou van Hintum, mvhintum@xs4all.nl