De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Notulen ALV 2020

Lees hier de notulen die gemaakt zijn van de Algemene Ledenvergadering die plaatsvond in 2020.

Notulen