De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Uitnodiging ALV 2021

Bijgevoegd de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 22 november om 20:00 via Teams.

Tevens hieronder een link naar de concept notulen van de vorige vergadering.

Concept Notulen ALV 2020

Als je wilt deelnemen kun je deze link gebruiken.