De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Morspoortterrein vervolgplanning

Vanuit het projectteam Morspoortterrein van de gemeente Leiden danken wij u hartelijk voor uw aanwezigheid bij de informatieavond van donderdag 31 maart.

Heeft u tijdens de informatieavond een schriftelijke vraag achtergelaten? Dan ontvangt u op korte termijn een antwoord.

In de bijlage vindt u de panelen die tijdens de informatieavond zijn getoond. Veel van het getoonde materiaal op de panelen is afkomstig uit de Gebiedsvisie Stationsgebied Leiden. Andere verbeeldingen zijn eerste conceptuitwerkingen. Dit betreft bijvoorbeeld de zichtlijnenstudie, zon- en schaduwstudie en het verkeerscirculatie plan.

Na de zomervakantie van dit jaar wordt het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Op dit bestemmingsplan kunt u voorafgaand aan de besluitvorming een formele inspraakreactie indienen. Heeft u aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op het Morspoortterrein? Dan ontvangt u tijdig een emailbericht over de inspraakprocedure op het bestemmingsplan. Daarnaast zullen wij de start van de inspraakprocedure kenbaar maken via de nieuwsbrief Stationsgebied en het Stadsnieuws.

Met vriendelijke groet,

Martijn Zoeteman (m.zoeteman@leiden.nl)
Gemeente Leiden
Assistent projectmanager
Projectbureau Afdeling Project-, Proces- en Programmamanagement
Tel: 0640343986
Werkdagen: ma | di | wo | do

Link naar de PDF.