De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Buurt BBQ !

Beste bewoners van D’Oude Morsch,  (In English below..)

Zondag 28 augustus 2022 houdt de buurtvereniging weer de jaarlijkse buurtbarbecue voor alle buurtbewoners. Ook dit jaar zijn niet alleen de leden maar ook de niet-leden welkom

De barbecue zal plaats vinden in Park de Put. 

Op deze manier leren alle bewoners elkaar op een leuke manier elkaar en de buurtvereniging kennen.

Tijdens de buurtbarbecue zullen tafels en stoelen aanwezig zijn alsmede barbecues, muziek en een partytent.
Van u wordt verwacht dat u meeneemt: 

eten (voor op de barbecue en/of iets van pasta of salade) en drinken.

De meegenomen drank en eten wordt verzameld en gezamenlijk gebruikt.
Dus kom met uw eten, drinken en een goed humeur op zondag 28 augustus naar de buurtbarbecue in Park de Put en neem uw buren mee!

Neem u eigen borden, bestek en glaswerk mee.
GEEN PLASTIC WEGWERP SERVIES MEENEMEN.

We beginnen om 16:00 uur met een openingswoord van de voorzitter en een drankje.
Vanaf 16:30 uur gaan de vegaburgers en sateetjes op de barbecue.
We hopen op mooi weer en veel vrolijke buurtbewoners.

————————————– 

Dear residents of D’Oude Morsch,
On Sunday August 28th 2022, the neighborhood association will again hold the annual neighborhood barbecue for all residents in our neighborhood. Not only members but also non-members are welcome. The barbecue will take place in Park de Put. 

This annual event will help all residents get to know each other and the neighborhood association in a fun way.

During the neighborhood barbecue there will be tables and chairs as well as barbecues, music and a party tent.

You are expected to bring: food (for the barbecue and/or something from pasta or salad) and drinks.

The drinks and food taken are collected and used together.
So bring your food, drinks and a good mood to the neighborhood barbecue in Park de Put on Sunday 28 August and bring your neighbors along!

Bring your own plates, cutlery and cups.
PLEASE DO NOT BRING PLASTIC DISPOSABLES.

We start at 4:00 PM with an opening speech from the chairman and a drink.
From 4:30 pm the veggie burgers and satays will go on the barbecue.
We hope for good weather and many happy local residents.