Laatste nieuws

Mantelzorgcoach

Mantelzorgcoach

1 op de 4 Leidenaars is ‘mantelzorger’

U bent mantelzorger wanneer u een zorgtaak heeft voor uw moeder, vader, echtgenoot, kind met beperking of uw buurvrouw of buurman. Van een boodschap doen tot meegaan naar de huisarts, van het regelen van de financiën tot een dagelijks bezoek om eenzaamheid te voorkomen. U heeft deze zorgtaak en dat vindt u vaak gewoon, want dat hoort inmiddels bij uw leven.  Uw inzet voorkomt hulp van betaalde beroepskrachten! Juist dat wordt steeds meer gewaardeerd door overheid, verzekeraars en gemeente. Daarom zijn er verschillende regelingen om u als mantelzorger te ondersteunen.

Leidse ‘Huizen van de Buurt’ hebben een ‘mantelzorgcoach’!

In het Huis van de Buurt bij u in de wijk kunt u een afspraak maken. Wat kan de mantelzorgcoach voor u betekenen? Naast een ‘luisterend oor’, kent de mantelzorgcoach de voorwaarden van de regelingen en kan helpen bij het aanvragen van:

  • Mantelzorgwaardering (jaarlijkse cadeaubon van de gemeente!)
  • Parkeerkaart voor bij het adres van degene waarvoor u zorgt
  • Cursus voor mantelzorgers (via zorgverzekering)
  • Respijtzorg: een invaller voor u zodat u een vaste vrije middag of vakantie kan hebben. Via aanvullende pakket zorgverzekering, of vanuit een indicatie via de gemeente of Wet Langdurige Zorg
  • Een vrijwilliger als invaller

De Mantelzorgcoaches bieden naast individuele ondersteuning ook activiteiten aan; van mantelwandeling tot voorlichtingsavonden over mantelzorg en werk, creatieve workshops voor mantelzorgers, bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers enz. enz. voor meer informatie  Klik hier.

Wilt u meer weten? Of behoefte aan een luisterend oor? Aanmelden Klik hier.

Of stuurt u een mail met daarin uw adres, postcode en telefoonnummer naar: mantelzorgleiden@incluzio.nl

Hans Peltenburg, 

Mantelzorgcoach Huis van de Buurt De Morsch, Topaaslaan 19, 2332 JC

Inloopspreekuur; op maandagen van 11.00 uur tot 12.30 uur

Of mail voor een afspraak: mantelzorgleiden@incluzio.nl ,

vermeld in uw mail uw naam en postcode en adres

Alle berichten van dit jaar

Orange the World

Beste buurtgenoten, In de periode 25 november tot 10 december zullen de spotjes die gericht zijn op de Stadstimmerwerf en Molen de Put oranje van

Lees verder »

Uitnodiging ALV 2021

Bijgevoegd de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 22 november om 20:00 via Teams. Tevens hieronder een link naar de concept notulen van de vorige

Lees verder »

Jaarrekening 2020

De jaarrekening over het voorgaande jaar is nu ook beschikbaar. Volg deze link. Let op! Het jaarverslag heeft een kleine aanpassing gehad. De laatste versie

Lees verder »

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 is klaar. U kunt het via deze link open en/of downloaden om u voor te bereiden op de Algemene Ledenvergadering van 22

Lees verder »

Agenda van deze maand

Zelf agenda items aanbrengen?  Stuur een bericht aan de secretaris: webmaster@deoudemorsch.nl

Zelf nieuws aanbrengen?

We zijn altijd benieuwd naar je verhaal. Stuur een bericht aan: secretaris@deoudemorsch.nl