Van de bestuurstafel

Locatie standbeeld Rembrandt

Locatie standbeeld Rembrandt

Beste buurtbewoners,

De gemeente Leiden wil het beeld van Rembrandt van Rijn in zijn schildersjas van kunstenaar Gabriël Sterk een plaatst geven in de Oude Morsch. Er zijn twee plekken in de wijk waar het Rembrandt beeld mogelijk kan staan.

De locaties zijn op de Beestenmarkt en op het Kort Galgewater.

Graag willen wij met omwonenden een gesprek aangaan over de beiden locaties. Hiermee hopen we dat het duidelijk wordt welke locatie het meest wordt gewaardeerd.

Voor geïnteresseerden is er op zaterdag 29-01-2022 een mogelijkheid om op de locaties in gesprek te gaan met de projectbegeleider van de gemeente Leon Perlot. Tijd nog niet bekend. Aanmelden per mail s.v.p.

Meer informatie over de locaties is hier te vinden.

Vragen, suggesties of ideeën kunt u mailen naar  Leon Perlot perlot@xs4all.nl  of John B.J. Coenraad john.coenraad@tiscali.nl

Buurt BBQ !

Buurt BBQ !

Beste bewoners van D’Oude Morsch,  (In English below..)

Zondag 28 augustus 2022 houdt de buurtvereniging weer de jaarlijkse buurtbarbecue voor alle buurtbewoners. Ook dit jaar zijn niet alleen de leden maar ook de niet-leden welkom

De barbecue zal plaats vinden in Park de Put. 

Op deze manier leren alle bewoners elkaar op een leuke manier elkaar en de buurtvereniging kennen.

Tijdens de buurtbarbecue zullen tafels en stoelen aanwezig zijn alsmede barbecues, muziek en een partytent.
Van u wordt verwacht dat u meeneemt: 

eten (voor op de barbecue en/of iets van pasta of salade) en drinken.

De meegenomen drank en eten wordt verzameld en gezamenlijk gebruikt.
Dus kom met uw eten, drinken en een goed humeur op zondag 28 augustus naar de buurtbarbecue in Park de Put en neem uw buren mee!

Neem u eigen borden, bestek en glaswerk mee.
GEEN PLASTIC WEGWERP SERVIES MEENEMEN.

We beginnen om 16:00 uur met een openingswoord van de voorzitter en een drankje.
Vanaf 16:30 uur gaan de vegaburgers en sateetjes op de barbecue.
We hopen op mooi weer en veel vrolijke buurtbewoners.

————————————– 

Dear residents of D’Oude Morsch,
On Sunday August 28th 2022, the neighborhood association will again hold the annual neighborhood barbecue for all residents in our neighborhood. Not only members but also non-members are welcome. The barbecue will take place in Park de Put. 

This annual event will help all residents get to know each other and the neighborhood association in a fun way.

During the neighborhood barbecue there will be tables and chairs as well as barbecues, music and a party tent.

You are expected to bring: food (for the barbecue and/or something from pasta or salad) and drinks.

The drinks and food taken are collected and used together.
So bring your food, drinks and a good mood to the neighborhood barbecue in Park de Put on Sunday 28 August and bring your neighbors along!

Bring your own plates, cutlery and cups.
PLEASE DO NOT BRING PLASTIC DISPOSABLES.

We start at 4:00 PM with an opening speech from the chairman and a drink.
From 4:30 pm the veggie burgers and satays will go on the barbecue.
We hope for good weather and many happy local residents.

Wat we zoal doen/gedaan hebben..

Brief aan B&W

Onze voorzitter heeft met de andere buurtverenigingen een reactie gegeven op het onlangs gepresenteerd coalitieakkoord. Bijgevoegd het document dat door dit voorzittersoverleg is opgesteld. klik

Informatieavond Morspoortterrein

Op donderdag 31 maart is er een informatieavond over de ontwikkelingsplannen voor het Morspoortterrein. Het gaat dan vooral om al goedgekeurde bouwplannen. Voor bewoners van

Bewonersmanifest

Met oog op de aankomende raadsverkiezingen heeft de buurtvereniging samen met 6 andere wijkverenigingen van de binnenstad en die van de Zeeheldenbuurt het onderstaande bewonersmanifest

Informatie bijeenkomst standbeeld Rembrandt

Beste buurtbewoners, Voor geïnteresseerden is er op zaterdag 29-01-2022 een mogelijkheid om op de locaties in gesprek te gaan met de projectbegeleider van de gemeente

Locatie standbeeld Rembrandt

Beste buurtbewoners, De gemeente Leiden wil het beeld van Rembrandt van Rijn in zijn schildersjas van kunstenaar Gabriël Sterk een plaatst geven in de Oude

Orange the World

Beste buurtgenoten, In de periode 25 november tot 10 december zullen de spotjes die gericht zijn op de Stadstimmerwerf en Molen de Put oranje van

Uitnodiging ALV 2021

Bijgevoegd de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 22 november om 20:00 via Teams. Tevens hieronder een link naar de concept notulen van de vorige

Buurtborrel opnieuw afgelast

Beste leden van de Buurtvereniging, Natuurlijk keken we er allemaal naar uit om elkaar na zo’n lange tijd weer bij de buurtborrel te zien. Helaas, de

ALV 2021

Beste leden van de Buurtvereniging,   Eerder hebben wij u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 22 november in het Brandspuithuis in de Narmstraat.  

Jaarrekening 2020

De jaarrekening over het voorgaande jaar is nu ook beschikbaar. Volg deze link. Let op! Het jaarverslag heeft een kleine aanpassing gehad. De laatste versie

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 is klaar. U kunt het via deze link open en/of downloaden om u voor te bereiden op de Algemene Ledenvergadering van 22

Het bestuur

Voorzitter

Ben Zech

Secretaris

Yvette Albrecht

Hugo Stegeman

Bestuurslid

John Coenraad

Klik op de persoon om een email te sturen.

Brief aan B&W

Onze voorzitter heeft met de andere buurtverenigingen een reactie gegeven op het onlangs gepresenteerd coalitieakkoord. Bijgevoegd het document dat door dit voorzittersoverleg is opgesteld. klik

Lees verder »

Het bestuur is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor een prettige wijk om in te wonen.

Heb je interesse?

Stuur een bericht aan de secretaris: secretaris@deoudemorsch.nl