Van de bestuurstafel

Locatie standbeeld Rembrandt

Locatie standbeeld Rembrandt

Beste buurtbewoners,

De gemeente Leiden wil het beeld van Rembrandt van Rijn in zijn schildersjas van kunstenaar Gabriël Sterk een plaatst geven in de Oude Morsch. Er zijn twee plekken in de wijk waar het Rembrandt beeld mogelijk kan staan.

De locaties zijn op de Beestenmarkt en op het Kort Galgewater.

Graag willen wij met omwonenden een gesprek aangaan over de beiden locaties. Hiermee hopen we dat het duidelijk wordt welke locatie het meest wordt gewaardeerd.

Voor geïnteresseerden is er op zaterdag 29-01-2022 een mogelijkheid om op de locaties in gesprek te gaan met de projectbegeleider van de gemeente Leon Perlot. Tijd nog niet bekend. Aanmelden per mail s.v.p.

Meer informatie over de locaties is hier te vinden.

Vragen, suggesties of ideeën kunt u mailen naar  Leon Perlot perlot@xs4all.nl  of John B.J. Coenraad john.coenraad@tiscali.nl

Overlast en handhaving

Beste Buurtgenoten,

 

Overlast en handhaving.Velen van jullie ervaren regelmatig verschillende vormen van overlast die soms ernstige vormen aannemen, In het jullie onlangs toegestuurde Jaarverslag 2021/2022 van de Buurtvereniging heeft het bestuur aangegeven hoe getracht wordt de overlast aan te pakken. Ik wil hier twee belangrijke acties van het bestuur noemen. De negen samenwerkende wijkverenigingen van de binnenstad waar wij deel van uit maken hebben uitgebreid input gegeven voor het gemeentelijke Uitvoeringsplan Handhaving 2023 en zullen dit bij het Buurtkaderoverleg van a.s. december bespreken. De volledige tekst van deze input staat nu op de website. Verder organiseerde het bestuur op 15 november een overleg tussen een aantal buurtgenoten, de burgemeester, politie en een BOA. Hierover volgt binnenkort een verslag op de website.
Tot slot: het bestuur adviseert iedereen dringend om zo veel en zo vaak mogelijk bij de gemeente melding te blijven maken van overlast, alleen dan kan de gemeente wat doen!
Overlast melden?
Politie voor zeer ernsige, acute zaken:                     bel 112 (24/7)

 

Politie/Handhaving voor minder ernstige zaken:       bel: 0900-8844 (24/7)

Last van horeca, bel de Horeca Klachtenlijn             bel: 071 – 5167015

Last van evenementen, bel Evenementen Klachtenlijn:   071 – 5661600

Smeerboel op straat, bel Reinigingspolitie:                bel: 14071
Schriftelijk melden?     https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/
Het helpt ons als jullie je klachten ook bij het bestuur melden! Wij spreken de gemeente hier ook op aan.
Ben

Zie het uivoeringsplan handhanhaving via deze link.

 

Wat we zoal doen/gedaan hebben..

Overlast en handhaving

Beste Buurtgenoten,   Overlast en handhaving.Velen van jullie ervaren regelmatig verschillende vormen van overlast die soms ernstige vormen aannemen, In het jullie onlangs toegestuurde Jaarverslag

Beeld Rembrandt

Beste buurtbewoners,   In januari dit jaar hebben we met geïnteresseerden uit de buurt, 2 mogelijke locaties bekeken en besproken voor de komst van het

Brief aan B&W

Onze voorzitter heeft met de andere buurtverenigingen een reactie gegeven op het onlangs gepresenteerd coalitieakkoord. Bijgevoegd het document dat door dit voorzittersoverleg is opgesteld. klik

Informatieavond Morspoortterrein

Op donderdag 31 maart is er een informatieavond over de ontwikkelingsplannen voor het Morspoortterrein. Het gaat dan vooral om al goedgekeurde bouwplannen. Voor bewoners van

Bewonersmanifest

Met oog op de aankomende raadsverkiezingen heeft de buurtvereniging samen met 6 andere wijkverenigingen van de binnenstad en die van de Zeeheldenbuurt het onderstaande bewonersmanifest

Informatie bijeenkomst standbeeld Rembrandt

Beste buurtbewoners, Voor geïnteresseerden is er op zaterdag 29-01-2022 een mogelijkheid om op de locaties in gesprek te gaan met de projectbegeleider van de gemeente

Locatie standbeeld Rembrandt

Beste buurtbewoners, De gemeente Leiden wil het beeld van Rembrandt van Rijn in zijn schildersjas van kunstenaar Gabriël Sterk een plaatst geven in de Oude

Het bestuur

Voorzitter

Ben Zech

Secretaris

Yvette Albrecht

Hugo Stegeman

Bestuurslid

John Coenraad

Klik op de persoon om een email te sturen.

Overlast en handhaving

Beste Buurtgenoten,   Overlast en handhaving.Velen van jullie ervaren regelmatig verschillende vormen van overlast die soms ernstige vormen aannemen, In het jullie onlangs toegestuurde Jaarverslag

Lees verder »

Het bestuur is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor een prettige wijk om in te wonen.

Heb je interesse?

Stuur een bericht aan de secretaris: secretaris@deoudemorsch.nl